Werde Fan auf:

MAILflower

- het menu voor uw milieuvriendelijke envelop.

 

Klimaneutrale Produktion von BriefumschlägenCO2-neutrale productie

Over de hele wereld hebben mensen te kampen met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Auto’s, vliegtuigen, fabrieken, dragen allemaal bij aan de dramatische stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Sinds de 19e eeuw is deze toegenomen met meer dan 30%. Ondanks het Kyoto protocol, waarbij een daling van de broeikasgassen wordt nagestreefd, stijgt de CO2-uitstoot nog steeds.

De bedrijven binnen het Mayer-network concern nemen hun verantwoordelijkheid als Europese marktleider onder de enveloppenproducenten door zich te laten certificeren door het adviesbureau Climate Partner om de enveloppen op een CO2-neutrale manier te fabriceren.

De CO2-uitstoot die nog achterblijft, na alle maatregelen die reeds zijn genomen om de uitstoot de reduceren tot een mimimum, worden gecompenseerd door de aankoop van zogenaamde emissiereductie certificaten. Door middel van deze certificaten helpen wij mee om de bouw van klimaatbescherming projecten, zoals bijvoorbeeld waterkracht en windenergie installaties, mede te financieren. 

Dit soort projecten dragen dus bij aan de wereldwijde vermindering van CO2-emissies in de atmosfeer. 

Kies daarom voor een CO2-neutrale enveloppenproductie om op te treden tegen de opwarming van de aarde. 

 

Briefumschlag-Produktion mit ÖkostromProductie met groene energie

Produceren met "groene energie" door eerst te verminderen en dan te neutraliseren! 

Het Mayer-network richt zich hierbij op groene elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Door gebruik te maken van waterkrachtbronnen wordt de CO2-uitstoot tijdens het opwekken van energie gereduceerd tot nul. De klanten van Mayer-network hebben de mogelijkheid om hun ecologische bewustzijn te benadrukken door gebruik te maken van groene energie tijdens het fabriceren van hun gepersonaliseerde enveloppen. Wij berekenen in de aanloop van de productie-order de te verwachten elektriciteits verbruik voor de betreffende productie en afhankelijk van het daadwerkelijke energieverbruik koopt de klant zogenaamde groene stroom certificaten van zijn elektriciteitsleverancier. De certificering voor de opwekking van elektriciteit  wordt gedaan volgens de internationele standaard van de RECS (Renewable Energy Certificate System).

Voor zowel de Envirelope en alle FSC® enveloppen gebruiken wij reeds standaard groene energie. Ook voor het indrukken / nabedrukken gebruikt onze drukkerij uitsluitend groene energie dus ook voor al uw reclameboodschappen. 

 

Briefumschläge mit PLA-Fensterfolie aus nachwachsenden RohstoffenVenstermateriaal uit hernieuwbare grondstoffen

Het PLA (Poly Lactic Acid) venstermateriaal van de leverancier ‘Earth First’ is gecomposteerd uit industrieel afval en voldoet daarmee aan de EN13432 standaardnormering die zich bezighoudt met de biologische afbreekbaarheid van materialen.

Dit biologisch afbreekbaar venstermateriaal is niet te onderscheiden van de standaard vensterfolies. Echter als u dit materiaal laat inzetten voor uw vensterenveloppen, benadrukt u nogmaals uw ecologisch bewustzijn wat u ook nog aan uw klanten zou kunnen tonen door hier bijvoorbeeld  achter het vensterstof in de binnendruk melding van te maken!

 

Deinkbare Innendruck-Farbe bei BriefumschlägenEcoRecyColor, ontinktbare flexokleuren

Het niet geheel meer kunnen ontinkten van papier, oftewel inkt scheiden van papier, behoort met de EcoRecyColor tot het verleden! 

Mayer-network heeft samen met haar inktleverancier een flexo drukinkt ontwikkeld die geheel te ontinkten is van papier. Dus ook de enveloppen die zijn voorzien van een opaque EcoRecyColor binnendruk, kunnen samen gerecycled worden met blanco wit papier afval. Voorheen was dit niet mogelijk omdat de eerder opgebrachte inkten niet geheel verwijderd konden worden uit de papiervezels.

Resultaat was toen de typisch grijzige tint van het gerecyclede papier.

De nieuwe EcoRecyColor formule, gecertificeerd door de Technische Universiteit van Darmstad (22-9-2008), maakt de witte envelop met (gepersonaliseerde) binnendruk tot een compleet te recyclen product en maakt het mogelijk een mooi wit gerecyclede papierkwaliteit op te leveren... "white remains white"!

Standaard wordt de EcoRecyColor flexoinkt al toegepast in onze CO2-neutrale Envirelope. Dit is absoluut een belangrijke toevoeging aan het feit dat de Envirelope een premium product is met betrekking tot verantwoord en milieuvriendelijk ondernemen. 

 

Druck mit Ökofarbe aus PflanzenölBedrukken met Eco inkten, gemaakt van plantaardige oliën

De drukkerijen van Mayer-network gebruiken zowel bij het plano voorafbedrukken alsmede het nabedrukken van enveloppen in offset zogenaamde eco inkten. Bij deze inkten worden alleen hernieuwbare grondstoffen gebruikt. In plaats van minerale oliën worden in deze eco inkten plantaardige oliën toegepast, bijvoorbeeld uit soja. Deze plantaardige oliën zijn in het reclyclingsproces bij het ontinkten zonder problemen te verwijderen en dus ecologisch absoluut ongevaarlijk. 

Belang voor u om te weten als klant van Mayer-network is dat het drukbeeld en de drukkwaliteit van de eco inkten even hoogwaardig is als bijvoorbeeld de syntetische inkten.

Als belangrijke milestone binnen het milieuconcept van Mayer-network worden eco inkten inmiddels standaard gebruikt bij het bedrukken van enveloppen.

Overigens: Mayer-network heeft een manier gevonden om de drukkerijen over te zetten op een alcoholvrije druktechniek. Hierdoor wordt onze CO2-uitstoot nog verder verminderd en wordt tevens voorkomen dat ons afvalwater het milieu verontreinigd. Een andere mooie bijkomstigheid voor onze medewerkers is dat de typische chemische ‘drukkerij geur’ tot het verleden is gaan behoren.

 

FSC®- und PEFC-zertifizierte BriefhüllenEnveloppen uit goed en verantwoord bosbeheer 

U heeft de keuze uit welke papierkwaliteit uw gepersonaliseerde envelop wordt gefabriceerd. Dient het een standaard offset kwaliteit te zijn, of een CO2-neutraal geproduceerde papierkwaliteit of toch liever een FSC® of PEFCTM gecertificeerde papierkwaliteit?  

Het Europese parlement stelt dat zowel de FSC® alsmede de PEFCTM normering gelijkwaardig zijn om zeker te stellen dat de vezels voor 100% uit goed en verantwoord bosbeheer afkomstig zijn. 

Het hout en de producten die ervan worden gemaakt, worden vervolgens door de hele keten, van bosbouwer tot eindgebruiker, heen gevolgd, gecontroleerd en gecertificeerd.

Naast het ‘normale’ FSC® papier kunt u ook teruggrijpen op FSC® gecertificeerd recycling papier. In tegenstelling tot ‘standaard’ recycling papier bestaat deze FSC® variant uit zogenaamd 100% ‘Post Consumer Waste’ en heeft geen nieuw papiervezel aandeel. Hierdoor kunt u sommige van deze enveloppen behalve met het FSC® Recycled logo ook nog voorzien van het Blauen Umweltengel logo.

Overigens worden voor al onze FSC® gecertificeerde vensterenveloppen folie van hernieuwbare grondstoffen gebruikt.  

 

Verschillende milieulabels

Forest Stewardship Council - FSC®:
Uitgangspunt van het FSC® is om tot een verantwoord sociaal, economisch en milieubewust beleid te komen ten aanzien van de omgang van bossen. Een FSC® gelabeld product beantwoord aan deze doelstelling als het bedrijf dat deze producten wilt verhandelen is gecertificeerd met een FSC®-CoC (Chain of Custody) certificaat (FSC-015269).

Programme for the Endorsement of Forest Certification Systems - PEFCTM 
Het papier dat dit logo draagt  is uit milieubewust onderhouden bossen afkomstig. Het PEFCTM-certificaat is naast het FSC®-certificaat één van de belangrijkste milieucertificaten.

Eco-Label (EU-Flower):
Het Europese milieukeurmerk kwalificeert producten die bepaalde normen met betrekking tot de eigenschappen en milieuvriendelijkheid toepassen. Het staat garant voor een geringe milieubelasting tijdens de gehele levenscyclus van het betreffende product, van fabricage tot afval. Dit ecolabel is in alle landen van de Europese Unie van toepassing.

Nordic Swan:
Het officiële ecolabel in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland en  IJsland is het Norcdic Swan-label. Dit label garandeert dat het betreffende papier  voldoet aan bepaalde oorsprong eisen, gelimiteerde emissie normen, ecologische en sociale criteria, van ruwe grondstof tot en met de papierproductie. 

Der Blaue Engel:
De Blaue Engel is een Duits ecologisch label en geeft aan dat het gerecyclede papier voor 100% afkomstig is van oudpapier en zo min mogelijk  gebleekt of geconditioneerd is alsmede chemicaliën vrij. 

Totally Chlorine Free - TCF:
Bij totaal chloorvrije productie wordt er niet gebleekt met chloorgas of andere chloorcomponenten maar met zuurstofverbindingen zoals Ozon, Waterstofperoxide en Zuurstof.  

Elementary Chlorine Free - ECF:
ECF is in de papierindustrie de afkorting die gebruikt wordt om aan te geven dat het betreffende papier Chloorarm is en er dus geen elementair chloor of chloorgas is toegepast bij de pulpproductie.